September 6th, 2020

Погожій день у наcъ на прудуПослѣдніе ​теплыя минуты уходящаго ковидного ​лѣта. Будемъ сегодня съ Лизой смотрѣть въ бесѣдкѣ "Fitzcarraldo" въ честь дня рожденія ​Вернера​ ​Херцога​.